Kategorie


  • Často kladené dotazy

Často kladené dotazy


Zboží skladem, odesíláme obvykle za 0 - 3 pracovní dny od obdržení objednávky, podle toho, ve kterém skladě máme dané zboží umístěno.

Pokud zboží není skladem, řídí se dodací lhůta údajem "dostupnost" (v pracovních dnech), uvedeným na stránce produktu.

Pokud by měla být dodací lhůta delší, budeme se snažit Vás o tomto ihned, jakmile se to dozvíme, informovat.

Veškeré zboží zasíláme i na Slovensko. Doprava je zdarma.

Informace o možnostech a cenách dopravy

Dlouhodobě nakupujeme od největších evropských distributorů, kteří mají přímé napojení na sklady výrobců.
To nám umožňuje mít v nabídce modely z nejnovější kolekce, přesto za výhodné ceny.

Všechny značkové hodinky a šperky, které prodáváme, jsou zcela nové a 100% originální.

Neprodáváme nekvalitní repliky ani levné kopie hodinek a šperků.

Hodinky a šperky nakupujeme od ověřených autorizovaných prodejců v EU, zejména v Západní Evropě.

Od roku 2004 je ČR členem EU, čímž jsme získali přístup na jednotný trh EU, v němž platí volný pohyb zboží.

viz. společný trh EU

Originální zboží nakupujeme výhradně z oficiální distribuce EU, za podmínek výhodných pro naše koncové zákazníky.

Záruční doba je u všech výrobků 24 měsíců nebo delší, případné reklamace uplatňujete přímo u nás, my je předáváme oficiálnímu servisu.

Zboží, které nabízíme se v ničem neliší od zboží, které prodávají tzv. "autorizovaní" prodejci. U některých výrobců je naopak běžné, že zboží určené pro "západní" trh, může být vyrobeno např. z kvalitnějších materiálů.

Hodinky obdržíte v originální výrobcem dodávané krabičce spolu s českým návodem.

Součástí balení je většinou i originální booklet (brožurka) od výrobce.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, od data nákupu, pokud není výrobcem poskytována delší.

Záruka, její rozsah, podmínky a doba platnosti se řídí ustanovením § 616 až § 627 občanského zákoníku.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla odstraněna; není-li to vzhledem k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Teprve není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit (požadovat vrácení peněz). Záruka se uplatňuje u prodejce.

Záruka se vztahuje na skryté vady, vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 619 odst. 2 obč. zák.).

Zejména se záruka nevztahuje na:

- mechanické poškození skla, pouzdra, řemínku nebo náramku (tahu)

- poškození strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

- vady způsobené používáním hodinek v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného používání

- neoprávněnou manipulací s hodinkami mimo autorizované opravny

V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi po dohodě účtovány veškeré náklady s ní spojené.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Rádi Vám pomůžeme také s řešením mimo-záručních a pozáručních oprav.

Pokud chcete hodinky reklamovat, vždy nás nejprve kontaktujte s popisem závady, emailem nebo přes kontaktní formulář.

Obratem Vás budeme informovat o dalším postupu.

Popisovaný stav s velkou pravděpodobností odpovídá situaci, kdy je vybitá baterie.

Při každodenním užívání je výrobcem garantovaná životnost baterie 6 měsíců. Snižování kapacity baterie není vadou, ale přirozenou vlastností baterie.

U nových hodinek měníme baterii na naše náklady bezplatně do 12 měsíců od zakoupení.

Nejrychlejší řešení tedy bude, když u hodinek necháte vyměnit baterii včetně zkoušky vodotěsnosti v odborném hodinářském servisu. Pokud neuplynulo více než 12 měsíců od zakoupení, pošlete nám emailem ofocený doklad o výměně k proplacení. V ostatních případech jde výměna baterie na vrub zákazníka.

Výměnou baterie v odborném servisu neztrácí hodinky záruku.

Pokud by se tímto problém nevyřešil, jsme připraveni nechat hodinky posoudit servisním technikem a v případě výrobní vady hodinky nechat uvést do bezvadného stavu.

Pokud jste neobdrželi emailem do 20 minut od vytvoření objednávky potvrzení a nenašli jste jej ani ve spamu, kontaktujte nás.

Někteří výrobci již od tištěného záručního listu postupně upouštějí. Ze zákona k uplatnění záruky dostačuje doklad o koupi (faktura).

Záruční doba je u všech výrobků 24 měsíců nebo delší, případné reklamace uplatňujete přímo u nás, my je řešíme s oficiálním servisem.

Zboží máte možnost bez udání důvodu vrátit, případně je vyměnit za jiné 30 dní od převzetí.

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Lhůtu na odstoupení od smlouvy prodlužujeme nad zákonný rámec na celkových 30 dní. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V takovém případě pošlete nepoškozené zboží nebo nenošené hodinky bez známek užívání nebo opotřebování v kompletním originálním balení (v úplném stavu, v jakém jste zboží od nás obdrželi včetně všech součástí a visaček) s průvodním dopisem, kde bude uvedeno číslo účtu a objednávky, na naši kontaktní a reklamační adresu uvedenou na faktuře (případně stránce obchodu). Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato, jelikož musíme nejprve ověřit jeho stav a úplnost. Následně Vám vrátíme peníze.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním balení. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží nebo jeho část zničena nebo spotřebována), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Porovnat